Projek KuberWêreld
Ons gesels oor jou leefwêreld

Jou Tronkdeur Is Oop!

Miskien is jy in 'n emosionele tronk
Miskien is dit die tronk van verwerping
Miskien  sit  jy  in  die  tronk van  depressie
Miskien  sit  jy  in  die  tronk  van  jou  verlede
Miskien  sit  jy  in 'n  tronk  van  ongelukkigheid
Miskien  is  dit  die  tronk  van  'n  swak  selfbeeld
Miskien  is  dit  die  tronk  van  'n  ongelukkige  huwelik
Miskien  sit jy in die  tronk  van politieke  denke en  sieninge
Miskien  is dit die tronk van jou huis of huislike  omstandighede
Miskien is dit die tronk van  jou werk of werksomstandighede
Miskien  is  dit  die tronk van vertroebelde  verhoudings
Miskien  sit jy in  die  tronk van  jou gedagtewêreld
Miskien  sit  jy  in  'n  tronk  van  eensaamheid
Miskien is dit die  tronk  van ouerlike gesag
Miskien  is  dit  die tronk van  jou  gewete
Miskien is dit die  tronk van pornografie
Miskien is dit die tronk van verslawing
God het 'n groot en heerlike doel en plan van vryheid vir jou lewe!

Jesus Christus het gekom om jou vry te maak!

Klink dit vir jou na geykte woorde of 'n stereotipe uitdrukking? Miskien het jy dit al baie gehoor, maar jy het dit nog nooit ondervind nie. Miskien voel dit vir jou na een of ander hiper-geloofsuitdrukking van sekere radikale geloofs- of kerkgroepe, maar jy (dink jy) weet voor jou siel dat dit nie so werk nie. Eintlik go jy dit nie regtig nie. Jy sal dit dalk nie, soos sommige ander openlik erken nie, maar daar is sekere dinge wat Jesus gesê het wat jy nie glo vandag op jou van toepassing is nie. Mens moet die Evangelie in die konteks van die geskiedenis verstaan, glo jy moontlik ook. Jesus se uitsprake moet verstaan word teen die agtergrond van die kultuur en omstandighede van daardie tyd.

As dit is wat jy glo moet ek vandag vir jou sê, jy is vasgekluister in jou eie teologiese tronk! Bevind jy jouself dalk vandag in die tronk van 'n selfgemaakte godsdiens?

Jesus het gesê:
"En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak." Joh 8:32. En,
"As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees." Joh 8:36

Weet jy, Jesus het absoluut bedoel wat Hy gesê het en dit is ook VANDAG op JOU van toepassing! Miljoene mense regoor die wêreld het dit reeds ondervind en ondervind dit steeds vandag! Jy kan ook!

Ons wil jou graag help om vry te kom.

Wil jy vry wees? Jy kan vandag vry wees! Volg hierdie skakel om meer te lees.

Ons nooi jou om meer te lees by die skakels hieronder.
'Wil-Jy?' Skakels
Wil jy nou jou saak met God regmaak en seker maak van jou redding en wedergeboorte?
Volg hierdie skakel

Wil jy 'n hernude of dieper oorgawe aan die Here maak? Wil jy met die Heilige Gees vervul wees?
Volg hierdie skakel
'Lees-Meer' Skakels
Lees meer oor die doel van, en oplossing vir probleme en beproewing in jou lewe.
Die Oplossing

Lees meer oor God se doel met jou lewe en hoe om dit te vind.
Vind Jou Doel

Lees meer oor wedergeboorte en hoe om dit te ondervind.
Hoe Om Weer Gebore Te word
'Lees-Dieper' Skakels
Soek jy na ware vryheid? 
Word Vry!

Hoe Om Jou Ware Doel En Roeping In Die Lewe Te Vind
Volg hierdie skakel

Lees hier meer oor die vervulling met die Heilige Gees en hoe om dit te ondervind.
Volg hierdie skakel

Deel asseblief hierdie artikel met jou vriende op jou sosiale media

© Kopiereg 2018 Projek KuberWêreld.
Alle Regte Voorbehou.

| Privaatheid | Vrywaring